Значение практических занятий в музее Т.Ханум

Значение практических занятий в музее Т.Ханум  для слушателей курса повышения квалификации в ТГИППКРНО Основной целью преподавания музыки в общеобразовательной школе является нравственно-эстетическое воспитание учащихся, формирование их музыкальной культуры и воздействие через нее на общую культуру, духовное становление личности. Являясь художественно-познавательной Batafsil…

“Mahorat maktabi” estetika fanlarida

TShXTXQTMOI “ Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta’lim” kafedrasi katta o‘qituvchilari Q.Mirahmedov va G. Ualieva 2017-yil 2-may kuni Bektemir tumanidagi 293-maktabda o‘tkazilgan “Mahorat maktabi” estetika fanlarida deb nomlangan o‘quv amaliy seminarida qatnashdilar. Seminarida   G.Ualieva  “O‘zbek zamonaviy musiqasi darslarida AKT orqali Batafsil…

Ayollarimizga ehtirom!

Ma’lumki mamlakatimizda o‘sib kelayotgan yosh avlodning ma’naviy olami va madaniy saviyasini yuksaltirish, yoshlarimizning milliy va jahon musiqa madaniyatini yuksak namunalaridan keng bahramand bo‘lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish va shu asosda musiqiy ta’limni yanada rivojlantirish, bu borada kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga Batafsil…