Zamonaviy ta’lim yondashuvlari – davr talabi

Bugungi kun o‘qituvchisi tez o‘zgarib borayotgan dunyoda o‘z imkoniyatlarini ko‘rsata olmasa, zamon bilan hamohang bo‘lmasa, o‘z ustida ishlashni doimiy kundalik tartibiga aylantirmasa kompetentli o‘qituvchi darajasiga ko‘tarila olmaydi.Bugungi kun o‘qituvchilari oldida o‘qitishning ilg‘or pedagogik texnologiyalaridan unumli foydalangan holda darslarni tashkil etish Batafsil…

O‘zbekiston Respublikasi davlat Mustaqilligining 26 yilligiga bag‘ishlangan tadbirlar

Toshkent shahar xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti “Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar” kafedrasi  professor-o‘qituvchilari tomonidan Toshkent shahridagi mahalla va umumta’lim maktablarida “O‘zbekiston Respublikasi davlat Mustaqilligining 26 yilligiga bag‘ishlab “Fidoiying bo‘lgaymiz seni, O‘zbekiston”” bayrami va “Xotira” darsi mazmun-mohiyatini singdirishda Batafsil…

Отчёт по поведению Урока Памяти и Независимости

Отчёт по поведению Урока Памяти и Независимости

4 сентября 2017 года в НОУ «Лидер таълим», для учащихся  8 класса, был проведен урок Памяти и Независимости, согласно рекомендации Министерства народного образования Республики Узбекистан. Урок провела старший преподаватель кафедры «Общественно-экономические  науки» С.Х.Аккулова. В ходе урока были рассмотрены вопросы «Что Batafsil…

Приоритетные направления развития и либерализация экономики

Урок  был подготовлен и проведен  старшим преподавателем кафедры “Общественно-экономические науки” к.э.н. Репиной О.В. Комплексная цель урока: сформировать представление о приоритетных направлениях развития экономики Узбекистана на базе раскрытия  значения основных терминов и понятий, характеризующих  современный этап экономической жизни общества. Тип урока: Batafsil…