Ayollarimizga ehtirom!

Ma’lumki mamlakatimizda o‘sib kelayotgan yosh avlodning ma’naviy olami va madaniy saviyasini yuksaltirish, yoshlarimizning milliy va jahon musiqa madaniyatini yuksak namunalaridan keng bahramand bo‘lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish va shu asosda musiqiy ta’limni yanada rivojlantirish, bu borada kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga Batafsil…