Jaholatga qarshi ma’rifat

Ma’lumki, bugungi kunda jamiyatimizda sog‘lom ma’naviy muhitni yuzaga keltirish, yosh avlod qalbida Vatan tuyg‘usini shakllantirish, ularning yurtga dahldorlik hissini oshirish davlat siyosati darajasidagi muhim masalalar sirasiga kiradi. Ming afsuslar bo‘lsinki, dunyodagi ayrim qo‘poruvchilik, jaholat o‘choqlaridagi yovuzliklarni amalga oshirayotgan kimsalar milliy Batafsil…